Σχολικό Έτος 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • "Επείγοντα περιστατικά και βιολογικός μετανάστης"  Αρκάς

                 Υπ. Καθηγήτριες: Κοντονάσιου Στ., Ψαρρή Π.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

 • A1 : Η ιστορία της περιοχής και του σχολείου μας

                  (Υπ. καθηγήτρια : κα Κουβεντάρα) 

 • Α2 Ο εθισμός στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος)

 • Α3 : Τα ναρκωτικά και το τσιγάρο στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος)

 • Α4 : Ο Αθλητισμός , ο πρωταθλητισμός, τα αναβολικά και η Μεσογειακή διατροφή στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής  κος Αναστόπουλος)

 • Α5 : Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

                  ( Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος) 

 • Β1 : Ήθη - Έθιμα διαφορετικών λαών , πολιτισμών και φυλών της Γής

                  ( Υπ. καθηγήτρια : κα Κοντονάσιου) 

 • Β2 : Παγιδευμένοι στο χώρο των εξαρτήσεων : ΟΧΙ

                  (Υπ. καθηγήτρια : κα Χαμηλοθώρη)

 • Β3 : Ένας κόσμος ελεύθερος χωρίς εξαρτήσεις

                 (Υπ. καθηγήτρια : κα Χαμηλοθώρη) 

 • Β4 : Avant Garde Τα πρωτοποριακά κινήματα της Τέχνης 1850-1940

                 ( Υπ. καθηγητής : κος Ζαχαρόπουλος)

 • Β5 : Η Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

                 (Υπ. καθηγητής : κος Ζαχαρόπουλος)

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

   

 • A1 : Η ιστορία της περιοχής και του σχολείου μας

                  (Υπ. καθηγήτρια : κα Κουβεντάρα) 

 • Α2 : Ο εθισμός στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος)

 • Α3 : Τα ναρκωτικά και το τσιγάρο στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος)

 • Α4 : Ο Αθλητισμός , ο πρωταθλητισμός, τα αναβολικά και η Μεσογειακή διατροφή στη ζωή του Ανθρώπου

                  (Υπ. καθηγητής  κος Αναστόπουλος)

 • Α5 : Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

                  ( Υπ. καθηγητής : κος Αναστόπουλος) 

 • Β1 : Ήθη - Έθιμα διαφορετικών λαών και φυλών της Γής

                  ( Υπ. καθηγήτρια : κα Κοντονάσιου) 

 • Β2 : Παγιδευμένοι στο χώρο των εξαρτήσεων : ΟΧΙ

                  (Υπ. καθηγήτρια : κα Χαμηλοθώρη)

 • Β3 : Ένας κόσμος ελεύθερος χωρίς εξαρτήσεις

                 (Υπ. καθηγήτρια : κα Χαμηλοθώρη) 

 • Β4 : Avant Garde Τα πρωτοποριακά κινήματα της Τέχνης 1850-1940

                 ( Υπ. καθηγητής : κος Ζαχαρόπουλος)

 • Β5 : Η Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

                 (Υπ. καθηγητής : κος Ζαχαρόπουλος)