Γ' Λυκείου Θετική και Τεχνολογικής Κατεύθυνση  Hits: 216