Diofantos-a-lykeiou  Diofantos-b-lykeiou-gpd  Diofantos-b-lyekiou-kateu8insis
 Diofantos-b-lykeiou-epilogis  Diofantos-g-lykeiou-genikis-paidieas  Diofantos-g-lykeiou-kateu8insis
   Diofantos-g-lykeiou-epilogis.